Απολυμάνσεις – Ψεκασμοί


από 150,00 


Η τελική τιμή εξαρτάται από το είδος της απολύμανσης και το μέγεθος της ιδιοκτησίας.


Απολυμάνσεις – Ψεκασμοί

Σκοπός της απεντόμωσης είναι ο έλεγχος και η κατοπολέμηση διαφόρων ειδών εντόμων και ερπετών. Ανάλογα με το είδος και την τοποθεσία της εφαρμογής, χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα σκευάσματα εγκεκριμένα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Οι επαγγελματίες απολυμάνσεων της House Solutions αναλαμβάνουν την απολύμανση και τον ψεκασμό της ιδιοκτησίας σας , χρησιμοποιώντας τα πλέον επαγγελματικά και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, ακολουθώντας αυστηρούς κανόνες εφαρμογής και ασφάλειας.

 

 

 


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ