Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΤΙΣ 07/09/22

των Εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία « Γ-Λ-Μ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο “I CLEAN FOR YOU” ΑΡ. ΓΕΜΗ 000139205938000, έδρα στην Ερμούπολη Σύρου, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 841 00 , Νομού ΚΥΚΛΑΔΩΝ.

 

https://www.housesolutions.gr/wp-content/uploads/2022/09/iclean-praktiko-geniki-syneleusi-2022.pdf